βοάᾳ

βοάᾳ
βοάω
cry aloud
pres ind mp 2nd sg (epic)
βοάω
cry aloud
pres ind act 3rd sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”